Kasi Pidum

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak Read more…

News